shitstormMed mindre søknaden min om uføretrygd blir innvilget ASAP!! Subsidiært, at jeg TOTALT frikjennes av gjennopptagelseskommisjonen, får tilkjent erstatning, tort og svie, og får tilbakebetalt hver eneste jævla krone og øre Skien Tingrett stjal fra meg i 2009. Tallet er 13 millioner Norske Kroner!!

Hvis ikke et, eller helst begge disse kravene blir innfritt, ASAP, så vil jeg drite med kjeften, til hele det Norske statsapparatet får kollektivt nervesammenbrudd! Jeg gir herved den Norske Staten 7 dager på å imøtekomme kravene mine, før jeg starter drittstormen min!!

Da vil jeg finne en server på et sosialt nettverk i Kina, subsidiært Russland, hvor jeg vil publisere ALT jeg har av djevelskap på absolutt alle personer jeg har vært i kontakt med, eller fått vite noe om, i løpet av mitt liv!

Da gjenoppstår “gamle slagere” som “Hvordan politibetjent xxx forsyner narkomane i Telemark med narkotika”, osv, osv, osv.

Som teknisk bevis for at jeg er mer enn kapabel til å bringe det Norske Statsapparatet inn i kollektivt nervesammenbrudd, fører jeg herved denne artikkelen!

Som vitner i klagen av avslaget om uføretrygd, bringer jeg herved følgende personer inn, som kan bevitne at jeg er varig arbeidsufør, og ergo har oppnådd kriteriene til å få innvilget uføretrygd;

 • Secret Service Officer Keith Jensen i San Francisco
 • NSA ved Department of Homeland Security i USA
 • Roar Thun, sikkerhetssjefen til sittende NATO direktør; Jens Stoltenberg
 • Politibetjent Skule Worpvik
 • Odd Reitan (styreformann i Reitangruppen)
 • Fylkesmann, og tidligere Fiskeriminister, Svein Ludvigsen
 • Tidligere Statsminister Kjell Magne Bondevik
 • Vibeke Lie, tidligere Psykiater i Porsgrunn Kommune
 • Stort sett hele NAV lokalt der jeg bor, i Skien, og der jeg har bodd tidligere, Porsgrunn
 • Ansatte ved Natthjemmet i Porsgrunn
 • Torstein Bieler, tidligere B-kjendis
 • Stort sett et samlet Norsk pressekorps, spesielt i så måte, ønsker jeg å nevne Dan Hagen (TA), Ove Mellingen (TA) og Bo Lilledal ved NRK Østafjells
 • Tidligere kone, Inger Maria Birgitte Høøg
 • Tidligere ansatt Lissa Millspaugh
 • Tidligere samarbeidspartner Terje Skriver, og hans kone
 • Tidligere samarbeidspartnere Jan Blomquist, Bård Stranheim og Stian Solberg

Pluss mer eller mindre samtlige andre Norske statsborgere, i tillegg til omtrent samtlige seniorprogrammerere i verden, som har fulgt med i media de siste 4-5 årene, og er bevandret i FOSS verdenen.

Med mindre søknaden om uføretrygd innvilges ASAP, subsidiært at jeg frikjennes i Norgeshistoriens rasskeste avklaring gjennomført av Gjenopptagelseskommisjonen, så vil jeg drite med kjeften, til hele verden går i stå, og samtlige ansatte i både internasjonale sikkerhetstjenester, i tillegg til det Norske Statsapparatet går inn i kollektivt nervesammenbrudd, og alle samfunnsfunksjoner stopper!

Og forøvrig, det er IKKE en trussel! Det er et LØFTE din feige jævel!!

Og for å være sikker på at NSA og PST fanger opp denne artikkelen, ønsker jeg å avslutte med diverse ord, som jeg vet vil bli fanget opp av radaren til PST og NSA;

 • Jihad
 • Allahu Akbar
 • Bombe
 • Fertilizing
 • Ammoniumnitrat
 • Gjødselsbombe
 • Al Qaeda
 • IS/ISIS
 • Die Motherfucker, Die!!

Jihadist Hilsen

Bombemannen, AKA Muhammed Hansen

7 dager …

Tikk, tikk motherfucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

shitstorm2